Myrthe Sonneveld

Stage

Coschap Cambridge
Op 16 februari 2013 vertrek ik voor 6 weken naar Cambridge, United Kingdom.
Mijn laatste coschap loop ik op de Emergency Department van het Addenbrooke’s hospital, University of Cambridge.

Coschap Antwerpen
Voor mijn coschap kindergeneeskunde zit ik vanaf 23 oktober 2011 8 weken in Antwerpen. Ik loop dit coschap in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Stage Curacao
Op 12 april 2010 vertrek ik voor 4 maanden naar Curacao.

Voor mijn studie Geneeskunde moet ik een verplichte wetenschappelijke stage van minimaal 16 weken doen. Omdat ik erg geïnteresseerd ben in infectieziekten heb ik besloten om deze stage dan ook binnen dit gebied te doen.

De stage bestaat uit een drietal verschillende onderdelen, waarbij klinisch onderzoek gecombineerd wordt met basaal laboratoriumonderzoek. Deze onderdelen zullen gedurende de gehele stage parallel uitgevoerd worden.

In het kader van de International Fever Studies (INVEST-Curaçao) zullen patiënten die zich met koorts op de Eerste Hulp presenteren worden geïncludeerd door afname van een gestandaardiseerde vragenlijst, informed consent en onderzoeksbloed. Inclusiegegevens worden verwerkt in een database. Bloed wordt verwerkt en voor verzending naar Nederland ingevroren. Patiënten worden gedurende de ziekenhuisopname vervolgd en vier weken na inclusie teruggezien voor opnieuw bloedafname. Tezamen met de hoofdonderzoeker zullen, aan de hand van laboratorium- en kweekgegevens, definitieve diagnoses gesteld worden.

Van opeenvolgende koortspatiënten wordt extra EDTA-bloed afgenomen t.b.v. flowcytometrie, waarbij gekeken zal worden naar de relatieve hoeveelheden T-regulatorcellen en Th-17 cellenbij verschillende oorzaken van koorts (infectieus en niet-infectieus). Deze gegevens zullen worden vergeleken met relatieve hoeveelheden T-regulatorcellen en Th-17 cellen bij patiënten met een chronische infectie (HIV) en patiënten met een chronische, niet-infectieuze, vaso-occlusieve ziekte (sikkelcelziekte).

Gekoppeld aan de flowcytometrie, zal hetzelfde patiëntenmateriaal geanalyseerd worden m.b.v. ELISA, waarbij gekeken zal worden naar cytokines die geproduceerd worden door Th-17 cellen, te weten IL-2, IL-6, IL-7, IL-15, IL-17, IL-23 en TGF-β. De relatie tussen Th-17 cellen en T-regulatorcellen zal in de verschillende ziektemodellen zoals hierboven beschreven, uitgediept worden.

Leave a Reply

Required fields are marked *.